Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 2018

 • Rok: 2018
 • Vyhlasovateľ: nadšenci mládežníckych behov pod záštitou SOPKA, n. o. Seňa
 • Kategórie: D 1    -    Mladší predškolský vek Dievčatá    -    2015 a mladšie    -     0-3 rokov
  Ch 1    -    Mladší predškolský vek Chlapci    -    2015 a mladší    -    0-3 rokov
  D 2    -    Stredný predškolský vek Dievčatá    -    2013-2014    -     4-5 rokov
  Ch 2    -    Stredný predškolský vek Chlapci    -    2013-2014    -     4-5 rokov
  D3    -    Starší predškolský vek Dievčatá    -    2011-2012    -    6-7 rokov
  Ch3    -    Starší predškolský vek Chlapci    -    2011-2012    -    6-7rokov
  D 4    -    Dievčatá - prípravka    -    2009-2010    -    8-9 rokov
  Ch 4    -    Chlapci - prípravka    -    2009-2010    -    8-9 rokov
  D 5    -    Najmladšie žiačky    -    2007-2008    -    10-11 rokov
  Ch 5    -    Najmladší žiaci    -    2007-2008    -    10-11 rokov
  D 6    -    Mladšie žiačky    -    2005-2006    -    12-13 rokov
  Ch 6    -    Mladší žiaci    -    2005-2006    -    12-13 rokov
  D 7    -    Staršie žiačky    -    2003-2004    -    14-15 rokov
  Ch 7    -    Starší žiaci    -    2003-2004    -    14-15 rokov
  D 8    -    Dorastenky    -    2001-2002    -    16-17 rokov
  Ch 8    -    Dorastenci    -    2001-2002    -    16-17 rokov
 • Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získava súťažiaci za 1. miesto - 15 bodov, 2. miesto - 12 bodov, 3. miesto - 10 bodov a postupne ďalší 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/2 a každý ďalší, ktorý dokončil preteky, po jednom bode.
  Hodnotení budú iba deti, ktoré sa zúčastnia minimálne na troch súťažiach vo svojej kategórii a reprezentujú kluby, školy alebo obce z Košického alebo Prešovského kraja.

  Poradie sa určí podľa súčtu bodov dosiahnutých vo všetkých pretekoch zaradených do VMBL. Do konečného poradia sa kvalifikujú len súťažiaci, ktorí absolvujú minimálne 3 preteky. Hodnotí sa 10 najlepších umiestnení. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
  1. poradie pri vzájomných súbojoch,
  2. viac lepších umiestnení,
  3. lepší priemer získaných bodov,
  4. viac absolvovaných pretekov.
 • Web: http://www.vmbl.wbl.sk/
 • Kontakt: Jozef Hudák, tel.: 0918 338 414, e-mail: sopka.sena@centrum.sk
  Štefan Peregrim, tel.: 0908 346 458, e-mail: stefanperegrim@gmail.com
  Michal Ivančo, tel.: 0905 654 004, e-mail: michalivanco@gmail.com
  Rudolf Mikolaj, tel.: 053/4413013, e-mail: hutabeh@centrum.sk
  Jozef Dubašák, tel.: 0905 308 719, e-mail: dubasak@orangemail.sk
  Jaroslav Kollár, tel.: 0905 837 844, e-mail: kollarj@mail.telekom.sk,
  Gabriel Janok, tel.: 0949 068 800, e-mail: gabriel.janok@gmail.sk
Sačurovská pätnástka – 11. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov okr. Vranov n. Topľou
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Šačiansky kros detí a mládeže
Košice - Šaca
Rudlovský šlapák
Rudlov, okr. Vranov nad Topľou
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Detský minimaratón – Seňa
Seňa (Košice)
Cyrilometodský beh Kolonickým vrchom
Kolonica, okr. Snina
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Malý Štrbský maratón
Štrba okr. Poprad
Hámornický polmaratón
Medzev okr. Košice okolie
Memoriál Jána Stilla
Nová Lesná
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre okr. Sobrance
Bežecký deň detí a mládeže Seňa
Seňa okr. Košice
Podvihorlatská 10 − ka
Kamienka okr. Humenné
Beh Novoveskou Hutou
Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
Beh ulicami obce Smižany
Smižany okr. Spišská Nová Ves
Steeple kros
Poprad
Vechcovská desiatka
Vechec, okres Vranov nad Topľou
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou
Hermanovská desiatka
Hermanovce nad Topľou
Vranovský maratónček
Vranov nad Topľou