Slovenská bežecká liga 2018

 • Rok: 2018
 • Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok
 • Kategórie: Muži do 39 rokov
  Muži od 40 do 49 rokov
  Muži od 50 do 59 rokov
  Muži od 60 do 69 rokov
  Muži nad 70 rokov
  Ženy do 34 rokov
  Ženy nad 35 rokov
 • Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získavajú pretekári nasledovné body: prvý 25 b., druhý 20 b., tretí 18 b. a postupne ďalší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a všetci ďalší, ktorí dokončili preteky jeden bod. Podmienka minimálne troch pretekárov v kategórii nemusí byť dodržaná. V prípade nevyhlásenia niektorej kategórie sú pretekári hodnotení podľa veku. Pretekárom sa počítajú body z 10 pretekov z ktorých dosiahli najväčší bodový zisk, pričom sa berú do úvahy iba pretekári zo slovenských oddielov a klubov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí najprv väčší počet lepších umiestnení a potom vzájomné umiestnenie.
 • Web: http://www.behy.sk/?page_id=170
 • Kontakt: Ing. Miroslav Helia tel.: 0914 184 552, e-mail: helia@chello.sk
Beh k srdcu SNP
Martin
Račianský kros – leto
Bratislava
Ondrašovská horička
Liptovská Ondrašová okr. Liptovský Mikuláš
Malý Štrbský maratón
Štrba okr. Poprad
Rajecký maratón
Rajec okr. Žilina
Veľká cena mesta Holíč
Holíč okr. Skalica
Lesný beh okolo Poludnice – mem. Š. Kubovčíka
Závažná Poruba
Kľačianska desiatka
Kľačany okr. Hlohovec
Žipovská desiatka
Nižný Žipov okr. Trebišov
Beh oslobodenia mesta Strážske
Strážske
Cestný beh krajom Hornej Nitry
Nitrianské Pravno, okr. Prievidza
Medzinárodný cestný beh Skalica – Holíč – Hodonín
Skalica