Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2018

 • Rok: 2018
 • Vyhlasovateľ: Maratónsky klub Košice
 • Kategórie: Muži
  M-A Muži 18-39 roční rok nar. 1979 – 2000
  M-B Muži 40-49 roční rok nar. 1969-1978
  M-C Muži 50-59 roční rok nar. 1959 – 1968
  M-D Muži 60 a viacroční rok nar. 1958 a skôr
  Ženy
  Ž-E Ženy 18-39 ročné rok nar. 1979 – 2000
  Ž-F Ženy 40-49 ročné rok nar. 1969 – 1978
  Ž-G Ženy 50 a viacročné rok nar. 1968 a skôr
 • Bodovanie: O poradí pretekárov rozhoduje súčet získaných bodov pridelených za časy dosiahnuté v jednotlivých pretekoch. Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 6 pretekov, na ktorých pretekár dosiahol najviac bodov. Tento súčet sa ešte zvýši o 5 bodov za každé absolvované preteky zaradené do VVCV.
  Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca:
  (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: https://www.kosicemarathon.com/bezecky-serial-vvcv/
 • Kontakt: Karol Labaš, tel.: 0908 317 467, e-mail: karol.labas@gmail.com, (spracovanie výsledkov)
  Tibor Tisza, tel.: 0915 632 227, e-mail: tiszatibor1@gmail.com
  Anton Onder, tel.: 0918 691 693, e-mail: antononder42@gmail.com
  Ján Dvonč, tel.: 0905 347 875, e-mail: info@kosicemarathon.com
Beh Oľšavskou dolinou
Blažice, okr. Košice-okolie
Laborecká desiatka
Strážske okr. Michalovce
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana
Košice
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón
Michalovce
Stropkovská dvadsiatka
Stropkov
Beh v Raji
Stratená, okr. Rožňava
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Detský minimaratón – Seňa
Seňa (Košice)
Malý Štrbský maratón
Štrba okr. Poprad
Malý Kavečianský maratón
Kavečany - Košice
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre okr. Sobrance
Beh Kapušianskou pláňavou
Veľké Kapušany okr. Michalovce
20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu
Spišské Podhradie
Medzinárodný maratón mieru
Košice