Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves 2018

 • Rok: 2018
 • Vyhlasovateľ: Občianske združenie Novoveská Huta
 • Kategórie: Muži
  A 18 - 39 rokov rok narodenia: 2000 - 1979
  B 40 - 49 rokov rok narodenia: 1978 - 1969
  C 50 - 59 rokov rok narodenia: 1968 - 1959
  D 60 r. a starší rok narodenia: 1958 a starší

  Ženy
  E 18 - 39 rokov rok narodenia: 2000 - 1979
  F 40r. a staršie rok narodenia: 1978 a staršie

  BLOSNV 2018 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúcich na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
 • Bodovanie: Bodovanie v pretekoch BLOSNV 2018 – kategórie A, B, E, F
  1. miesto 15 bodov + 2 body za účasť 17 bodov
  2. miesto 12 bodov + 2 body za účasť 14 bodov
  3. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
  4. miesto 8 bodov + 2 body za účasť 10 bodov
  5. miesto 6 bodov + 2 body za účasť 8 bodov
  6. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
  7. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
  8. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
  9. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

  kategórie C, D
  1. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
  2. miesto 7 bodov + 2 body za účasť 9 bodov
  3. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
  4. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
  5. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
  6. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

  Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 9 pretekov, na ktorých bežec dosiahol najviac bodov.

  Pri rovnosti bodov rozhodujú
  1. vzájomné súboje
  2. viac lepších umiestnení,
  3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
 • Kontakt: Rudo Mikolaj – 0944 546 455, e-mail: hutabeh@centrum.sk
  Ing. Ondrej Majerník – 0907 225 585, e-mail:cnmajernik@gmail.com
  Mgr. Tomáš Kamas – 0904 112 990, e-mail: tomaskamas@centrum.sk
Olcnavská Osmička
Olcnava okr. SNV
Beh v Raji
Stratená, okr. Rožňava
Večerný beh mesta Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Harhovská desiatka
Spišský Hrhov
Tomášovský beh
Spišské Tomášovce
Beh Novoveskou Hutou
Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
Ganrun
Gánovce, okr. Poprad
Beh ulicami obce Smižany
Smižany okr. Spišská Nová Ves
Beh Slovenským rajom
Košiarny briežok, okr. Spišská Nová Ves
Beh ulicami Krompách
Krompachy okr. Spišská Nová Ves
Memoriál Petra Husa
Spišská Nová Ves
Ferčekovská desiatka
Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves