Galérie pre beh: Sačurovská pätnástka – 11. Memoriál Heleny Slukovej