Sačurovská pätnástka – 11. Memoriál Heleny Slukovej

 • Dátum: 25. 03. 2018 (Ne)
 • Miesto: Sačurov okr. Vranov n. Topľou, pred budovou Zákl. školy v Sačurove
 • Ročník: XXIII.
 • Štart: 13:00 hod., 12:00 hod. štart detí
 • Dlžka trate: 15 000 m
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: predškolský vek, žiactvo,
  muži do 39 rokov
  muži 40–49 rokov
  muži 50-59 rokov
  muži nad 60 rokov
  ženy do 39 rokov
  ženy nad 40 rokov
  ženy nad 50 rokov
 • Organizátor: Obec Sačurov, OZ Sačurov, ZŠ Sačurov, MŠ Sačurov
 • Súťaže: Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2018, Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 2018
 • Štatistika účasti: 161
 • Informácie: starosta obce Sačurov, Peter Barát, tel: 0915 376 969, 057/449 72 77
  Peter Buc, e-mail: peter.buc59@gmail.com
 • Poznámka: Štartovné: 4,- € online, výnimočne 5,- € na mieste

Komentáre 2