Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie: A Kategória: muži do 39 rokov
  B Kategória: muži od 40 do 49 rokov
  C Kategória: muži od 50 do 59 rokov
  D Kategória: muži od 60 do 69 rokov
  E Kategória: muži nad 70 rokov - vyhodnotí sa pri účasti aspoň 3 bežcov
  F Kategória: ženy do 34 rokov
  G Kategória: ženy nad 35 rokov
  MI prvé tri ženy a prví piati muži z mesta Michalovce (bez rozdielu veku)

  Detské kategórie pre rok 2017 (Detská liga)
  1 dievčatá/chlapci 4 r. a mladší D1 CH1 2017 2013
  2 dievčatá/chlapci 5-7 r. D2 CH2 2012 2010
  3 dievčatá/chlapci 8-9 r. D3 CH3 2009 2008
  4 najmladšie žiačky/žiaci 10-11 r. D4 CH4 2007 2006
  5 mladšie žiačky/žiaci 12-13 r. D5 CH5 2005 2004
  6 staršie žiačky/žiaci 14-15 r. D6 CH6 2003 2002
  7 dorastenky/dorastenci 16-17 r. D7 CH7 2001 2000
 • Bodovanie: Hodnotenie vychádza z metodiky spracovanej Karolom Labašom pre VVCV. Body
  sa odvodzu(jPúr ioedm eprrnieým čearsn –é hDoo sčiaashun, ukttýo rčýa ssa) :v Pyrpioečmítear pnrýe č daas nxé 5 p0r0e +te 5k0y0 z časov
  O poradí pretekárov rozhoduje súčet získaných bodov pridelených za časy dosiahnuté v jednotlivých pretekoch. Do
  konečného poradia sa zaratáva hodnotenie 8 pretekov, na ktorých pretekár dosiahol najviac bodov (podľa
  dosiahnutého výkonu). Tento súčet sa ešte zvýši o 30 bodov za každý absolvovaný maratón a o 5 bodov za ostatné
  preteky, zaradené do termínovky OBL. V prípade, že sa pretekov zúčastnia menej ako 5 bežci z oblasti, nebudú sa do
  hodnotenia zarátavať.

  Detské kategórie pre rok 2017 (Detská liga)
  Bodovanie aj preteky sú prebraté z VMBL, 1. - 10. miesto 15-12-10-8-7-6-5-4-3-2 bodov, ostatní 1 bod za účasť
 • Web: https://www.facebook.com/groups/oblmi/
Horovská desiatka
Horovce (okr. Michalovce)
Beh Oľšavskou dolinou
Blažice, okr. Košice-okolie
Laborecká desiatka
Strážske okr. Michalovce
Sačurovská pätnástka – 11. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov okr. Vranov n. Topľou
Čečehovský polmaratón
Čečehov okr. Michalovce
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón
Michalovce
Stropkovská dvadsiatka
Stropkov
Rudlovský šlapák
Rudlov, okr. Vranov nad Topľou
Domašská desiatka na Eve
Vranov nad Topľou
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Klokočovská päťka
Klokočov okr. Michalovce
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre okr. Sobrance
Beh Kapušianskou pláňavou
Veľké Kapušany okr. Michalovce
Michalovská hodinovka
Michalovce
Medzinárodný maratón mieru
Košice
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou
Žipovská desiatka
Nižný Žipov okr. Trebišov
Beh oslobodenia mesta Strážske
Strážske
Beh o štít mesta Michalovce
Michalovce