PATRIOT Vranovská bežecká liga 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: ŠK Banské , ĽadoBežci, Vranovské VydryGenerálny sponzor: PATRIOT Hotel s.r.o
 • Kategórie: Kategória A – 18 až 40 rokov
  Kategória B – 40 až 50 rokov
  Kategória C – 50 až 60 rokov
  Kategória D – 60 a viac rokov
  Kategória E – ženy bez rozdielu veku
  Kategória F – juniori a juniorky do 19 rokov
 • Bodovanie: body sú udeľované bežcom z okresu Vranov n. T., ktorí reprezentujú iba kluby okresu Vranov n. T.
  udeľovanie bodov podľa poradia v kategóriách: 30, 25, 23, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1
  za jedenásty a každý ďalší absolvovaný pretek v danom ročníku bežci získavajú 1 bod do celkového poradia za účasť
  juniorom a juniorkám sa započítavajú body zo všetkých absolvovaných pretekov daného ročníka
 • Web: https://www.patriotsport.sk/patriot-vranovska-bezecka-liga/
 • Kontakt: e-mail: michalivanco@gmail.com
Beh Vtáčím údolím
Ptičie okr. Humenné
Laborecká desiatka
Strážske okr. Michalovce
Sačurovská pätnástka – 11. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov okr. Vranov n. Topľou
Čečehovský polmaratón
Čečehov okr. Michalovce
Budimírsky polmaratón
Budimír okr. Košice – okolie
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón
Michalovce
Stropkovská dvadsiatka
Stropkov
Rudlovský šlapák
Rudlov, okr. Vranov nad Topľou
Kazimírska 10
Vyšný Kazimír
Vranovská desiatka
Vranov nad Topľou
Domašská desiatka na Eve
Vranov nad Topľou
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre okr. Sobrance
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou
Vechcovská desiatka
Vechec, okres Vranov nad Topľou
Beh oslobodenia mesta Strážske
Strážske
Hermanovská desiatka
Hermanovce nad Topľou
Generali citty run
Vranov nad Topľou
Beh o štít mesta Michalovce
Michalovce