Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: Maratónsky klub Košice
 • Kategórie: Muži
  M-A Muži 18-39 roční - rok nar. 1978 – 1999
  M-B Muži 40-49 roční - rok nar. 1968-1977
  M-C Muži 50-59 roční - rok nar. 1958 – 1967
  M-D Muži 60 a viacroční - rok nar. 1957 a skôr
  Ženy
  Ž-E Ženy 18-39 ročné - rok nar. 1978 – 1999
  Ž-F Ženy 40-49 ročné - rok nar. 1968 – 1977
  Ž-G Ženy 50 a viacročné rok nar. 1967 a skôr
 • Bodovanie: Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca:
  (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: http://www.kosicemarathon.com/bezecky-serial-vvcv/
 • Kontakt: Karol Labaš, tel.: 0908 317 467, e-mail: karol.labas@gmail.com, (spracovanie výsledkov)
  Tibor Tisza, tel.: 0915 632 227, e-mail: tiszatibor1@gmail.com
  Anton Onder, tel.: 0918 691 693, e-mail: antononder42@gmail.com
  Ján Dvonč, tel.: 0905 347 875, e-mail: info@kosicemarathon.com
Beh Oľšavskou dolinou
Blažice, okr. Košice-okolie
Laborecká desiatka
Strážske okr. Michalovce
Sačurovská pätnástka – 11. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov okr. Vranov n. Topľou
Čečehovský polmaratón
Čečehov okr. Michalovce
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana
Košice
Budimírsky polmaratón
Budimír okr. Košice – okolie
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón
Michalovce
Stropkovská dvadsiatka
Stropkov
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa okr. Košice-vidiek
Malý Štrbský maratón
Štrba okr. Poprad
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre okr. Sobrance
Dobšinská desiatka
Dobšiná okr.Rožňava
Medzinárodný maratón mieru
Košice