Slovenská bežecká liga 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok
 • Kategórie: Detí a mládež:
  Predškolský vek 3-5 r.
  Mladší školský vek 6-11 r.
  Mladší žiaci 12-13 r.
  Starší žiaci 14-15 r.
  Dorast 16-17 r.
  Juniori 18-19 r.

  Dospelí:
  Muži do 39 rokov
  Muži od 40 do 49 rokov
  Muži od 45 do 49 rokov
  Muži od 50 do 59 rokov
  Muži od 60 rokov
  Ženy do 34 rokov
  Ženy nad 35 rokov
 • Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získavajú pretekári nasledovné body: prvý 25 b., druhý 20 b., tretí 18 b. a postupne ďalší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a všetci ďalší, ktorí dokončili preteky jeden bod. Podmienka minimálne troch pretekárov v kategórii nemusí byť dodržaná. V prípade nevyhlásenia niektorej kategórie sú pretekári hodnotení podľa veku. Pretekárom sa počítajú body z 10 pretekov z ktorých dosiahli najväčší bodový zisk, pričom sa berú do úvahy iba pretekári zo slovenských oddielov a klubov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí najprv väčší počet lepších umiestnení a potom vzájomné umiestnenie.
 • Kontakt: Ing. Miroslav Helia tel.: 0914 184 552, e-mail: helia@chello.sk
  Stanislav Moravčík, SBS, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.:0904 260 194, sbs@zoznam.sk
Jarný beh Bojničky
Bojničky okr. Hlohovec
Jazerná 50-tka
Košice
Račianský kros
Bratislava
Ondrašovská horička
Liptovská Ondrašová okr. Liptovský Mikuláš
Beh Jurským parkom
Borský Svätý Jur
Rajecký polmaratón
Rajec okr. Žilina
Veľká cena mesta Holíč
Holíč okr. Skalica
Medlenov chodník
Gbely okr. Senica
Žipovská desiatka
Nižný Žipov okr. Trebišov
Beh oslobodenia mesta Strážske
Strážske
Machulinská dvadsiatka
Machulince