Jarný beh
Prešov
Pečovskonovoveský šľapák – prvomájový beh zdravia
Pečovská Nová Ves okr. Sabinov
Večerný beh Prešovom
Prešov
Májový beh Tulčíkom
Tulčík okr. Prešov
Pivovarsko – hradná sedemtisícovka
Veľký Šariš okr. Prešov
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Beh na vrchol Minčola
Lipany okr. Sabinov
Chminiansko novovesský beh
Chminianska Nová Ves, okr. Prešov
Širocká trinástka („beh vidiacich srdcom“)
Široké okr. Prešov
Ľubotická desiatka
Ľubotice, okr. Prešov
Drienovská desiatka
Drienov, okr. Prešov
Prešovská horská pätnástka
Prešov
Prešovská atletická veteraniáda
Prešov
Medzinárodný maratón mieru
Košice
Dvojmíľový beh OBS Prešov
Prešov
Silvestrovský beh – Prešov
Prešov