Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2013

 • Rok: 2013
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie:
  A - muži do 39 rokov
  B - muži od 40 do 49 rokov
  C - muži od 50 do 59 rokov
  D - muži od 60 rokov
  Ž - ženy /bez rozdielu veku/
 • Bodovanie:
  Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500.  Viac viď propozície súťaže.
 • Web: http://www.acmichalovce.sk/OBL/OBL2013.html
Zimný beh Oľšavskou dolinou – mem. Pavla Ruščáka
Blažice, okr. Košice-okolie
Čečehovský polmaratón
Čečehov okr.Michalovce
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Sačurovská pätnástka – 7. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov okr. Vranov n. Topľou
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a Inline maratón
Michalovce
Kajňanská desiatka
Slovenská Kajňa okr. Vranov nad Topľou
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa okr. Košice-vidiek
Domašská desiatka na Eve
Vranov nad Topľou
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Sedliščanská päťnástka
Sedliská okr. Vranov n/T
Laborecká pätnástka
Strážske okr. Michalovce
Klokočovská päťka
Klokočov okr. Michalovce
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre okr. Sobrance
Beh Kapušianskou pláňavou
Veľké Kapušany okr. Michalovce
Sečovská desiatka
Sečovce okr. Trebišov
Michalovská hodinovka
Michalovce
Medzinárodný maratón mieru
Košice
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou
Žipovská desiatka
Nižný Žipov okr. Trebišov
Beh oslobodenia mesta Strážske
Strážske
Beh o štít mesta Michalovce
Michalovce
Mikulášsky beh – Tušická 15-tka
Tušice okr. Michalovce