Galérie pre beh: Sačurovská pätnástka – 7. Memoriál Heleny Slukovej