Michalovská hodinovka

 • Dátum: 15. 09. 2013 (Ne)
 • Miesto: Michalovce, IV. ZŠ Komenského 1
 • Ročník: XXI.
 • Štart: 10:00 hod.
 • Dlžka trate: 1 hodina
 • Povrch: tartan (300m okruh)
 • Kategória: Muži A do 39, B do 49, C do 59, D do 69, E 70 a viac rokov, Ženy F do 34,G 35 a viac rokov
 • Organizátor: Atletický klub Michalovce, Mesto Michalovce
 • Súťaže: Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2013
 • Informácie: Mgr. Ivan Pšenko, MsÚ 071 01 Michalovce, Tel.: 056/68 64 142, 0908 322 342, 0917 650 912, e-mail: acmichalovce@acmichalovce.sk
 • Web: http://www.acmichalovce.sk/Hodinovka/Hodinovka.html