Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2013

 • Rok: 2013
 • Vyhlasovateľ:
  MARATÓNSKY KLUB KOŠICE
 • Kategórie:
  Muži


  M-A Muži 18-39 rokov - (rok nar. 1995-1974)


  M-B Muži 40-49 roční - (rok nar. 1973-1964)


  M-C Muži 50-59 roční - (rok nar. 1963-1954)


  M-D Muži 60 a viacroční - (rok nar. 1953 a skôr)


  Ženy


  Ž-E Ženy 18-39 rokov - (rok nar. 1995-1974)


  Ž-F Ženy 40 a viacročné - (rok nar. 1973 a skôr)
 • Bodovanie:
  Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: <br> http://www.kosicemarathon.com
 • Kontakt:
  MARATÓNSKY KLUB KOŠICE, Pri jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice, tel.: 055/622 00 10, fax: 055/622 41 58, e-mail: info@kosicemarathon.com
Zimný beh Oľšavskou dolinou – mem. Pavla Ruščáka
Blažice, okr. Košice-okolie
Čečehovský polmaratón
Čečehov okr.Michalovce
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana
Košice
Budimírsky polmaratón
Budimír
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a Inline maratón
Michalovce
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Kúpeľná trinástka
Bardejovské Kúpele
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa okr. Košice-vidiek
Malý Štrbský maratón
Štrba okr. Poprad
Laborecká pätnástka
Strážske okr. Michalovce
Malý Kavečianský maratón
Kavečany - Košice
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre okr. Sobrance
20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu
Spišské Podhradie
Beh Kapušianskou pláňavou
Veľké Kapušany okr. Michalovce
Medzinárodný maratón mieru
Košice