Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 2013

 • Rok: 2013
 • Vyhlasovateľ: nbsp; Nadšenci mládežníckych behov pod hlavičkou nbsp; SOPKA, n. o. Seňa
 • Kategórie:
  D1 Dievčatá 2008 a mladšie 4 roky a menej
  Ch1 Chlapci 2008 a mladší 4 roky a menej
  D2 Dievčatá 2005-2007 5-7 rokov
  Ch2 Chlapci 2005-2007 5-7 rokov
  D3 Dievčatá 2003-2004 8-9 rokov
  Ch3 Chlapci 2003-2004 8-9 rokov
  D4 Najmladšie žiačky 2001-2002 10-11 rokov
  Ch4 najmladší žiaci 2001-2002 10-11 rokov
  D5 Mladšie žiačky 1999-2000 12-13 rokov
  Ch5 Mladší žiaci 1999-2000 12-13 rokov
  D6 Staršie žiačky 1997-1998 14-15 rokov
  Ch6 Starší žiaci 1997-1998 14-15 rokov
  D7 Dorastenky 1995-1996 16-17 rokov
  Ch7 Dorastenci 1995-1996 16-17 rokov
 • Bodovanie:
  1. miesto - 15 bodov
  2. miesto - 12 bodov
  3. miesto - 10 bodov
  postupne ďalší 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/2
  každý ďalší, ktorý dokončil preteky, po jednom bode.
 • Kontakt:
  Jozef Hudák, tel.: 055/696 28 41, 0918 338 414, e-mail: sopka.sena@centrum.sk


  Karol Labaš, tel.: 055/6338 544, 0908 317 467, e-mail: karol.labas@stonline.sk,
  labas@extel.sk


  Štefan Peregrim, tel.: 0908 346 458, e-mail: admin@chemkostav.sk


  Peter Janovič, tel.: 0948 166 054,e-mail: pepekjanovic@pobox.sk


  Anton Onder, tel.: 0918 691 693, e-mail: antonder@centrum.sk


  Peter Šemrák, tel.: 0903 796 578, e-mail: semrak.peter@zsr.sk


  Peter Sláma, tel.: 055/6363 321, e-mail: pslama@taylorwharton.com
Beh Kolonickým vrchom
Kolonici, okr. Snina
Detský minimaratón – Seňa
Seňa (Košice)
Beh Farmárskeho dvora
Novoveská Huta - Rybníky okr. Spišská Nová Ves
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Ubľanská desiatka
Ubľa okr. Snina
Bežecký deň detí a mládeže v Seni
Seňa okr. Košice-okolie
Beh Novoveskou Hutou
Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
Beh do vrchu Chlmec
Chlmec okr. Humenné
Ferčekovská desiatka
Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves