Vychodniarske behy v kopcoch 2022

 • Rok: 2022
 • Vyhlasovateľ: Východniarske behy organizátori a výbor
 • Kategórie: Muži,
  Muži nad 50 rokov
  Ženy
  Ženy nad 50 rokov
 • Bodovanie: Muži – boduje 10 pretekárov : 20,19,17,15,13,11,9,7,5,3,
  Ženy – boduje 10 pretekárov : 20,19,17,15,13,11,9,7,5,3,
  - za účasť na ďalších miestach 1 bod

  Do konečného hodnotenia sa započítajú získané body zo všetkých pretekov. Odmenení budú pretekári, ktorí absolvujú minimálne 4 podujatia a dosiahnú najvyšší počet bodov na 1.-3. mieste v kategórii mužov a žien.
 • Kontakt: PaedDr. Stanovčáková Zuzana, e-mail: stanovcakovazuzana@gmail.com
Rudlovský šlapák
Rudlov, okr. Vranov nad Topľou
Beh na vrchol Minčola
Lipany okr. Sabinov
Bežecké preteky Zlatá Idka- Kojšovská hoľa
Zlatá Idka
Beh do vrchu ku Kráľovej studni
Lenartov, okr. Bardejov
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou
Slaňaki CUP – Beh do vrchu Dubník
Zámutov okr. Vranov nad Topľou