Slovenský pohár v behu do vrchu 2022

 • Rok: 2022
 • Vyhlasovateľ: Únia behov do vrchu
 • Kategórie: Juniori ročník nar. 2003 a ml.
  Juniorky 2003 a ml.
  Muži A 1983 a ml.
  Muži B 1973 a ml.
  Muži C 1972 a st.
  muži D ročník nar. 1962 a st.
  muži X 1952 a st.
  Ženy E 1988 a ml.
  Ženy F 1987 a st.
  Ženy G 1972 a st.
  Ženy H 1962 a st.
 • Bodovanie: juniori, juniorky, muži D, ženy E, ženy F, ženy G, ženy H boduje 10 pretekárov : 20, 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  muži B, muži C boduje 20 pretekárov : 30, 20, 18, 17, 16, 15, ......1
  muži A boduje 30 pretekárov : 50, 40, 30, 27, 26, 25, .....1

  Preteky : Memoriál Jána Stilla, Horský kros Pruské - Vršatec a Horský kros Gerlachbudú bodované dvojnásobným počtom bodov.

  Do konečného hodnotenia sa započítajú získané body zo všetkých pretekov.
 • Kontakt: Ing. Ján BAKYTA, C I – 28/61, 018 41 Dubnica nad Váhom
  tel.: 0905 302 268, e-mail : bakyt@post.sk
Dynasport Beh na Rokoš
Nitrianske Rudno
Rudlovský šlapák
Rudlov, okr. Vranov nad Topľou
Beh do vrchu Fačkov – Kľak Memoriál Štefana Lehockého
Fačkov okr. Žilina
Memoriál Jána Stilla
Nová Lesná
Horský kros Pruské – Vršatec ( Memoriál Ing. Jozefa Tichého )
Pruské, okr. Ilava
Horský kros Gerlach
Gerlachov okr. Poprad
Beh do Choča, memoriál Joža Čajku
Vyšný Kubín
Medzinárodný beh na Veľkú Raču
Oščadnica okr. Čadca
Beh na Butkov
Ladce