Vychodniarska liga behov do kopca 2023

 • Rok: 2023
 • Vyhlasovateľ: Organizátori jednotlivých kôl a výbor, Marián Dudra, Gabriel Demko, Vladislav Lipovský, Ing. Ján Feltovič, Bc. Michal Ivančo, Ing. Ján Rovňák, PaedDr. Zuzana Stanovčáková, Peter Buc
 • Kategórie: Muži - Ženy do 39 rokov
  Muži - Ženy nad 40 rokov
 • Bodovanie: • Muži (v každej kategórii) – boduje 10 pretekárov: 20,19,17,15,13,11,9,7,5,3,
  • Ženy (v každej kategórii) – boduje 10 pretekárok: 20,19,17,15,13,11,9,7,5,3,

   Do konečného hodnotenia sa započítajú získané body zo všetkých pretekov. Ocenení budú pretekári, ktorí absolvujú minimálne 4 podujatia a dosiahnú najvyšší počet bodov na 1.-3. mieste v kategórii mužov a žien do 39r., nad 40r.
 • Kontakt: PaedDr. Stanovčáková Zuzana, e-mail: stanovcakovazuzana@gmail.com
Beh na vrchol Minčol
Lúčka, okr. Sabinov
Beh na Krivošťanku
Strážske
Bežecké preteky Zlatá Idka – Kojšovská hoľa
Zlatá Idka
Beh do vrchu ku Kráľovej studni
Lenartov, okr. Bardejov
Slaňaki CUP – Beh do vrchu Dubník
Zámutov okr. Vranov nad Topľou