Časovka do vrchu Zlatá Idka – Kojšovská hoľa

 • Dátum: 05. 08. 2023 (So)
 • Miesto: Zlatá Idka, spred krčmy pod Roštami pri Zvonici
 • Štart: 9:01 hod.
 • Dlžka trate: 10,2 km; (Prev. 699 m)
 • Povrch: sfalt, posledné 2 kilometre asfalt s horšou kvalitou
 • Kategória: Ženy: spoločná kategória

  Muži:
  rok nar. 1984 a mladší (do 39 rokov)
  rok nar. 1972 až 1983 (40 až 51 roční)
  rok nar. 1971 a starší (52 rokov a starší)
 • Organizátor: Time4fun, o. z.
 • Súťaže: Vychodniarska liga behov do kopca 2023
 • Informácie: Time4fun, o. z., tel.: +421 910 191 270, +421 905 593 722, e-mail: info@time4fun.sk
 • Web: https://www.time4fun.sk/2023-preteky-do-vrchu-beh/
 • Poznámka: Štartovné:
  10,- € pri registrácii vopred s prijatou úhradou do 16.07.2023
  15,- € pri registrácii vopred s prijatou úhradou po 16.07.2023
  20,- €r pri registrácii vopred či úhrade a registrácii na mieste v deň pretekov.
  Účastníci všetkých doterajších ročníkov majú štartovné vo výške 2,-€