Chminiansko novovesský beh

 • Dátum: 26. 08. 2017 (So)
 • Miesto: Chminianska Nová Ves, okr. Prešov, OcÚ Chminianska Nová Ves
 • Ročník: 2.
 • Štart: 17:30 hod.
 • Dlžka trate: 5,6 km
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: A- muži do 39 rokov
  B- muži 40-49 rokov
  C- muži 50-59 rokov
  D- muži 60-69 rokov
  E- muži 70-79 rokov
  F- muži 80 a viac rokov
  G ženy do 34 rokov
  H ženy 35-49 rokov
  I ženy 50 a viac rokov
  J dorastenci
  K dorastenky
 • Organizátor: MS SČK Chminianska Nová Ves, ZO SZZ Chminianska Nová Ves a OÚ v Chminianskej Novej Vsi, DHZ Chminianska Nová Ves a OBS Prešov
 • Súťaže: Oblastná bežecká liga 2017 – Prešov
 • Štatistika účasti: 103
 • Informácie: Mgr. Pavol Uličný, tel.: 0911 167 934, e-mail: moulicny@gmail.com
 • Poznámka: Štartovné : 3 eura
  Obyvatelia Chminianskej Novej Vsi štartujúci na sprievodnom behu 1 euro, ostatní 3 eura

Komentáre 3

 1. Účasť na dnešnom podujatí je limitovana? Nestihol som sa zaregistrovať. Da sa zaregistrovať tesne pred pretekmi?
  Štefan Mihalik nar.1954, tel. 0948 021 660

 2. Reklamujem môj čas. Dobehla som spolu ruka v ruke s Evkou Kubíkovou, tak máme mať rovnaký čas: 0:39:57. Vôbec s nami nebehal Vojtech Kassay. On mal čas 0:46:53 a nie ja. Žiadam o opravu!

 3. Ok. Učinil som tak. Paľo