Topoľčianska bežecká liga 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: TBK TORA Topoľčany, o. z.
 • Kategórie: Muži:
  AM 18 – 39
  BM 40 – 44
  CM 45 – 49
  DM 50 – 54
  EM 55 – 59
  FM nad 60r.
  Ženy:
  GŽ 18 – 34
  HŽ 35 – 39
  CHŽ 40 – 44
  IŽ 45 – 49
  JŽ 50-54
  KŽ 55-59,
  LŽ nad 60 r.
  Dorastenci a dorastenky do 10 a 15 r.,
  Juniori a juniorky do 18 r.
 • Bodovanie: Podľa dosiahnutého času v pretekoch a počtu pretekárov ( napr. : pri počte 10 pretekárov: 1.-10 bodov, 2.- 9 bodov, ... ,10.- 1 bod. V prípade rovnakého času u pretekárov dostanú títo rovnaký počet bodov a ďalší pretekár bude mať o dva body menej = 1. a 2. pretekár -10 bodov, 3.- 8 bodov. Posledný pretekár má vždy 1 bod ). Za vytrvalostný beh v Hrušovanoch budú pridelené 3 body všetkým pretekárom, ktorí absolvujú minimálne 1 preteky na 1 míľu. TBL je celoročná súťaž, ktorá bude vyhodnotená v decembri. Záverečné poradie sa pri rovnosti bodov určuje podľa počtu odbehnutých pretekov a potom podľa dosiahnutého času.
 • Web: http://www.tbl9.webnode.sk
 • Kontakt: tel.: 0948 866 856 ( 12:00-19:00 hod.)
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 1.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 2.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 3.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 4.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 5.kolo
Topoľčany
Beh cez 2 mosty – Memoriál Štefana Petrikoviča
Hrušovany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 6.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 7.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 8.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 9.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 10.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2017 – 11.kolo
Topoľčany