Michalovská oblastná bežecká liga 2011

 • Rok: 2011
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie:
  Mesto Michalovce
  A - muži do 39 rokov
  B - muži od 40 do 49 rokov
  C - muži od 50 do 59 rokov
  D - muži od 60 rokov
  Ž - ženy /bez rozdielu veku/
 • Bodovanie:
  Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: http://www.acmichalovce.sk/OBL/OBL2011.html
Zimný beh Oľšavskou dolinou
Blažice
Sačurovská pätnástka – 5. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Budimírsky polmaratón
Budimír
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a 6.ročník IN-LINE
Michalovce
Kajňanská desiatka-Medzinárodný beh IPA
Slovenská Kajňa
Beh vďaky – Továrne
Tovarné okr. Vranov
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre
Sedliščanská päťnástka
Sedliská
Laborecká pätnástka
Strážske
Klokočovská päťka
Klokočov
Beh Kapušianskou pláňavou
Veľké Kapušany
Michalovská hodinovka
Michalovce
Sečovská desiatka
Sečovce
Medzinárodný maratón mieru
Košice
Žipovská desiatka
Nižný Žipov
Beh oslobodenia mesta Strážske
Strážske
Beh o štít mesta Michalovce
Michalovce