Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2011

 • Rok: 2011
 • Vyhlasovateľ:
  MARATÓNSKY KLUB KOŠICE
 • Kategórie:
  M-A Muži 18-39 roční
  M-B Muži 40-49 roční
  M-C Muži 50-59 roční
  M-D Muži 60 a viacroční
  Ž-E Ženy od 18-39 ročné
  Ž-F Ženy 40 a viacročné
 • Bodovanie:
  Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: <br> www.kosicemarathon.com
 • Kontakt:
  MARATÓNSKY KLUB KOŠICE, Pri jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice, tel.: 055/622 00 10, fax: 055/622 41 58, e-mail: info@kosicemarathon.com
Zimný beh Oľšavskou dolinou
Blažice
Sačurovská pätnástka – 5. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana
Košice
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a 6.ročník IN-LINE
Michalovce
Kajňanská desiatka-Medzinárodný beh IPA
Slovenská Kajňa
Beh vďaky – Továrne
Tovarné okr. Vranov
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa
Bančanská desiatka
Banské
Memoriál Jána Stilla
Nová Lesná
Malý Kavečianský maratón
Kavečany
Beh Kapušianskou pláňavou
Veľké Kapušany
Gemerský polmaratón
Rožňava
Medzinárodný maratón mieru
Košice