Špecifiká behu v chladných podmienkach

Naše telo sa pri rôznych teplotných podmienkach správa rozdielne, nielen v pokoji, ale hlavne počas športovej aktivity. Mnohokrát sa stretávame s podceňovaním chladu pri športe, ktoré však môže viesť k rôznym ťažkostiam.

Pokračovanie

Najčastejšie bežecké zranenia – Zranenia členka

Členok je jeden z najdôležitejších skĺbení v tele bežca. Spája časť predkolenia s chodidlom a veľakrát je príčinou mnohých zranení, ktoré môžu športovcov na dlhší čas odstaviť od športovej aktivity. Členok je taktiež prvým skĺbením, ktoré sa zúčastňuje pri dopade na bežecký terén.

Pokračovanie

Regenerácia a kompenzačné športy

O dôležitosti regenerácie ste už určite počuli. Pravdepodobne ako zodpovedný bežec sa jej aj poctivo venujete a kladiete na ňu patričný dôraz. Je totiž neoddeliteľnou súčasťou tréningového procesu, zabezpečuje potrebné zmeny v organizme a pomáha predchádzať zraneniam.

Pokračovanie

Špecifiká nášľapu pri behaní

Nášľap je u každého bežca jedinečný, striktne individuálny, vyplývajúci z jeho stavby tela a pohybových návykov. Preto nie je možné kategoricky vymedziť správny alebo nesprávny nášľap. Vieme však pracovať s každým jedinečným nášľapom tak, aby bol vykonávaný čo najideálnejšie vzhľadom na telesné predispozície bežca, terén na ktorom behá a podobne.

Pokračovanie

Bolesť Achillovej šľachy

Achillova šľacha je najsilnejšia šľacha v ľudskom tele, 1cm2 tohto tkaniva je schopný udržať ťah 400kg záťaže. Toto šľachovité spojenie päty s lýtkom zabezpečuje nielen každodennú chôdzu, ale aj akýkoľvek športový pohyb pri odraze a dopade na povrch. Aj napriek jej pevnosti sa v praxi stretávame veľmi často s bolesťami Achillovej šľachy.

Pokračovanie

Chodidlo – prvý kontakt s terénom

Bežecký pohyb je u každého bežca jedinečný, ovplyvnený celkovými pohybovými návykmi. Práve chodidlo je pri behu prvým kontaktným bodom bežca s terénom, a preto je dôležité rozumieť ako funguje.

Pokračovanie

Najčastejšie bežecké zranenia – Bežecké koleno

Označenie bežecké koleno alebo Iliotibial Band Syndrome (ITBS), je bolesť z vonkajšej strany kolena, ktorá sa vyskytuje v mieste pod kolenným zhybom, lokalizujeme ju v úrovni píšťaly z vonkajšej strany jabĺčka. S problémom bežeckého kolena sa stretávame prevažne u rekreačných bežcov, ktorí majú inú techniku behu ako profesionálni bežci a viac preťažujú kolenné štruktúry.

Pokračovanie
cvicime jogu

Joga pomáha nastoliť rovnováhu v behu

Niekedy sa nám môže zdať, že beh a joga stoja na dvoch rozdielnych brehoch fyzickej aktivity. Avšak veľké množstvo profesionálnych športovcov využíva práve jogu na vybalancovanie extrému, ktorý môže priniesť intenzívny športový tréning. Cítia, že práve most medzi týmito dvoma brehmi je to, čo ich posúva ďalej vo výkonnosti.

Pokračovanie