Chodidlo – prvý kontakt s terénom

Bežecký pohyb je u každého bežca jedinečný, ovplyvnený celkovými pohybovými návykmi. Práve chodidlo je pri behu prvým kontaktným bodom bežca s terénom, a preto je dôležité rozumieť ako funguje.

Biomechanika chodidla pri behu

Biomechanika chodidla pri behu pozostáva zo štyroch oporných bodov a to z päty, vonkajšej strany chodidla, kĺbu pod malíčkom a kĺbu pod palcom. Správny proces biomechaniky by mal fungovať nasledovne – dopad na pätu, prenos váhy na vonkajšiu stranu chodidla a kĺb pod malíčkom a nakoniec odraz prostredníctvom kĺbu pod palcom. Dôležitým biomechanickým prvkom je taktiež klenba chodidla, pozostávajúca z priečnej a pozdĺžnej klenby.

Podľa biomechaniky chodidla vieme bežcov rozdeliť do skupín na základe toho, akým štýlom behávajú. Stretávame sa s došľapovaním cez pätu, bežcov, ktorí behávajú na špičku ale bez toho, aby pokladali pätu na terén a bežcov, ktorí dopadajú rovnomerne na celé chodidlo. Od bežeckého štýlu sa odvíjajú jednotlivé tlakové zóny chodidla.

Chodidlo a jeho problémy

Na problémy s chodidlom sa nemôžeme pozerať ako na samostatnú časť, keďže na chodidlo sa napája celá vrchná časť tela a markantne ho ovplyvňuje. Hovoríme o nastavení členku, kolena, panvy, bedrového kĺbu. Najčastejšie problémy chodidla u bežcov sú preťaženie spojené so zápalom achilovky, bolesti piet pri tlaku a bolesti prednej metatarzálnej časti (v mieste, kde končí priečna klenba).

Dve základné disbalančné postavenia chodidla sú:

  • Pronácia – je spôsobená padnutou klenbou a rotuje chodidlo, členok a zvyšok nohy do vnútornej strany
  • Supinácia – je spôsobená vysokou klenbou a rotuje chodidlo a zvyšok končatiny do vonkajšej strany

Chodidlo slúži ako prenosový most medzi plochou dopadu a zvyškom tela. Otrasy sa prenášajú 2,5 násobne silnejšie do členkov, kolien, bedrových kostí a panvy. Ak je teda určitý problém vyplývajúci z pohybového stereotypu chodidla, behom sa prenáša a môže ovplyvňovať celú spodnú časť tela.

Nášľap cez pätu spôsobuje silné otrasy prenášané do celého pohybového aparátu a môže spôsobovať poškodenie meniskov, bedrových kĺbov a stenšovanie medzistavcových platničiek

Nášľap cez špičku sprevádzajú silné nárazy na metatarzálnu časť chodidla, čo môže spôsobovať preťaženie achillovej šľachy a zvyšuje sa predpoklad na priečne plochonožie.

Ideálny typ nášľapu je rovnomerný na celú plochu chodidla po vonkajšej línii, vďaka ktorému eliminujeme dopad otrasov na zvyšnú časť tela a vyhneme sa tak mnohým problémom. Takýto typ nášľapu je prirodzene sprevádzaný miernym predklonom.

Ako riešiť problémy chodidla?

Aby sme mohli jasne definovať pôvod problému spojeného s chodidlom, teda či ide o primárny problém v chodidle, alebo je chodidlo sekundárnym problémom, je potrebná diagnostika chodila. Prípadne diagnostika spojená s videoanalýzou pohybu, vďaka ktorej môžeme vidieť, akú anatómiu má dané špecifické chodidlo a ako sa správa pri pohybe.

Na základe diagnostiky vieme korigovať disbalanciu vhodnými topánkami, vložkami do topánok, alebo rôznymi korekciami. Pri padnutej klenbe sú to pronačné tenisky, ktoré posúvajú členok mierne dohora a zabezpečujú ideálne nastavenie chodidla a členku ako fungujúceho celku. Druhým typom sú neutrálne, ktoré nekorigujú chodilo, sú teda pre bežcov, ktorý nepotrebujú pronačnú korekciu. Tretím typom sú supinačné tenisky, ktorí nadvihujú vonkajšiu časť chodidla a naopak, klenbe dávajú priestor na stabilizáciu.

Veľmi vhodnými sú aj už spomínané vložky do topánok, ktoré vedia veľmi šikovne korigovať pohyb chodidla aj v normálnych teniskách. Tieto vložky sú buď typizované, alebo vyrábané na mieru.

Veľmi dobrý ohlas na korekciu chodila majú aj rôzne cviky na posilňovanie jednotlivých svalov chodila, ktoré spôsobovali daný problém.

Netreba zabúdať, že každý problém chodidla je špecifický, preto je základom dobrá diagnostika chodila. Pomocou nej vieme chodidlo správne nastaviť, aby sme si bežecký tréning mohli vychutnať naplno a bez bolesti.

Autor: Tomáš Malárik, www.fyzioklinik.sk

TOMÁŠ MALÁRIK

Fyzioterapeut špecialista Tomáš Malárik stojí za zrodom súkromnej rehabilitačnej kliniky so zameraním na fyzioterapiu a ortopédiu FYZIO KLINIK.

Je držiteľom licencie na výkon samostatnej fyzioterapeutickej praxe. Počas rokov štúdia fyzioterapie sa mal možnosť učiť a naberať sk… Zistiť viac