UCM NIGHT RUN je opäť v pohybe!

UCM NIGHT RUN

Bežci budú mať po covidovej pauze opäť príležitosť prebehnúť sa nočnými ulicami „malého Ríma“.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda organizuje pre veľký úspech minulých ročníkov a neočakávanej pauze piaty ročník podujatia s názvom UCM NIGHT RUN. Nočný beh v celkovej trase 5,96  km sa uskutoční 02.05.2023 o 20:00 (registrácia bude prebiehať od 17:00-18:00).

Prepojenie športu a duševného zdravia

UCM Night Run sú bežecké preteky určené pre každého milovníka športu. Hlavnou myšlienkou tohto ročníka je prepojenie športu s duševným zdravím. Našim cieľom je rozhýbať Trnavu, upovedomiť verejnosť o prospechu športu na duševné zdravie človeka, posilniť športové aktivity našej univerzity, zviditeľniť a posilniť imidž univerzity, ale aj samotného mesta Trnava. V rámci tejto témy sme si pre vás pripravili aj diskusiu o vplyve behu na duševné zdravie so psychológom, (ktorá sa bude konať od 17:45 do 18:15). Od 18:20-18:50 vám zaspieva Emma Llure s gitarovým doprovodom Adama Kršiaka. Neskôr budeme diskutovať aj so športovcom a kondičným trénerom Patrikom Krajčovičom (od 18:55 do 19:25).

Nočný beh je naozaj skvelý zážitok, ktorý kombinuje šport, duševné zdravie a kultúru. Trasa, ktorá vedie cez významné pamiatky Trnavy, poskytuje úžasné výhľady a nádhernú atmosféru, ktorú bude mať každý bežec možnosť zažiť. Je unikátne, že organizátori tohto podujatia sú študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda, konkrétne Kabinetu eventov Fakulty masmediálnej komunikácie. Takéto projekty môžu poskytnúť veľmi cenné skúsenosti a umožniť študentom rozvíjať sa nielen v akademickom prostredí, ale aj v praktických oblastiach svojho odboru.

Trať vhodná pre všetkých

Trať s dĺžkou 5,96 kilometra je vhodná pre všetkých bežcov bez ohľadu na úroveň ich kondície a skúseností s behom. Beh sa začína a končí na námestí J.Herdu. Základné štartovné pre pretekárov je 10€ (12€ na mieste) a pre študentov 5€ (10€ na mieste). Registrácia TU. Meranie času zabezpečí firma SPORTSOFT TIMING.

Benefičný charakter

Aktuálny ročník podujatia nesie aj benefičný charakter. Priamo na podujatí bude prebiehať zbierka pre Flek klub, ktorý poskytuje psychologickú pomoc mladým ľuďom. Založili ho psychológovia a odborníci z OZ IPčko a majú dlhoročnú podporu Ministerstva školstva SR a rôznych významných nadácií a fondov.


Počet kategórií, ale aj všetky ostatné informácie môžete nájsť  na Facebook podujatí – UCM Night Run, alebo Instagram