Dôležitý oznam pre vytrvalcov, členov SAZ o M-SR 2023 v maratóne v Košiciach na MMM

MMM-2023-OZNAM

Organizátori 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) vzhľadom na obrovský záujem 31. 3. 2023 ukončili možnosť prihlasovania sa na všetky disciplíny podujatia s výnimkou minimaratónu.

Keďže v propozíciách SAZ k M-SR v maratóne uverejnených na webe MMM sa uvádza, že „Termín uzávierky prihlášok na majstrovstvá SR v maratóne mužov a žien je 30. 6. 2023“, došlo k dohode medzi organizátormi MMM a SAZ o umožnení prihlásenia sa vytrvalcov registrovaných v SAZ na M-SR 2023 v maratóne v rámci MMM do 30. 4. 2023. Znamená to, že sa termín uzávierky prihlášok uvedený v propozíciách mení z 30. 6. na 30. 4. 2023.
Po dohode SAZ a MMM sa tak na M-SR v maratóne v rámci MMM 1. 10. 2023 v Košiciach môžu ešte prihlásiť bežci/bežkyne spĺňajúci/e nasledovné podmienky:
• sú registrovaní v Slovenskom atletickom zväze
• ich osobný rekord v maratóne je 3:30:00 h a lepší (muži) a 4:00:00 h a lepší (ženy)

Ďalšie podrobnosti nájdete v ozname na webe SAZ TU