Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2009

 • Rok: 2009
 • Vyhlasovateľ:
    MARATÓNSKY KLUB KOŠICE
 • Kategórie:
    M-A Muži do 39 rokov
    M-B Muži 40-49 roční
    M-C Muži 50-59 roční
    M-D Muži 60 a viacroční
    Ž-E Ženy od 18 do 34 rokov
    Ž-F Ženy od 35 do 49 rokov
    Ž-G Ženy 50 a viacročné
 • Bodovanie:
    Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: <br> http://kosicemarathon.com/sk/index.php
 • Kontakt:
    MARATÓNSKY KLUB KOŠICE, Pri jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice, tel.: 055/622 00 10, fax: 055/622 41 58, www.kosicemarathon.com, e-mail: info@kosicemarathon.com
Zimný beh Olšavskou dolinou
Blažice
Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana
Košice
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Budimírsky polmaratón
Budimír
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a 4.ročník IN-LINE
Michalovce
Kúpeľná trinástka
Bardejovské Kúpele
Gelnická desiatka
Gelnica
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa
Dopravárska desiatka
Košice
Malý Štrbský maratón
Štrba
Bančanská desiatka
Banské
Laborecká pätnástka
Strážske
Beh údolím Idy
Košice-Šaca
Dukelský beh mieru
Dukla – Svidník
Stropkovská dvadsiatka
Stropkov
Medzinárodný maratón mieru
Košice