Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 2009

 • Rok: 2009
 • Vyhlasovateľ:
    SOPKA, n. o. Seňa
 • Kategórie:
    Ž1     Dievčatá     1999-2000     9-10 rokov
    M1     Chlapci     1999-2000     9-10 rokov
    Ž2     Dievčatá     1997-1998     11-12 rokov
    M2     Chlapc     1997-1998     11-12 rokov
    Ž3     Dievčatá     1995-1996     13-14 rokov
    M3     Chlapci     1995-1996     13-14 rokov
    Ž4     Dorastenky     1992-1994     15-17 rokov
    M4     Dorastenci     1992-1994     15-17 rokov
 • Bodovanie:
    1. miesto - 15 bodov
    2. miesto - 12 bodov
    3. miesto - 10 bodov
    postupne ďalší 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/2
    každý ďalší, ktorý dokončil preteky, po jednom bode.
 • Kontakt:
    Jozef Hudák, tel.: 055/696 28 41, 0918 338 414, e-mail: sopka.sena@centrum.sk
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Bankovský lesný beh 2009
Košice
Májový beh mieru Rudník
Rudník
Barčanský májový minimaratón + GPS v chôdzi
Košice - Barca
Šačanský kros detí a mládeže
Gelnická desiatka
Gelnica
Detský minimaratón
Seňa
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre
Bančanská desiatka
Banské
Malý Kavečianský maratón
Kavečany
Detský bežecký deň
Seňa
Ťahanovský lesný beh
Ťahanovce
Memoriál J. Kažimíra a Olšavský pohár
Ruskov
Beh ulicami obce Smižany
Smižany
Beh oslobodenia mesta Strážske
Strážske
Horovská desiatka
Horovce
Bankovský lesný beh
Košice