Ružomberská bežecká liga 2019

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: Občianske združenie Ružomberok v pohybe 2.
 • Kategórie: 2016 a mladší 3 roky a mladší Dievčatá 2016 a mladšie
  2016 a mladší 3 roky a mladší Chlapci 2016 a mladší
  2014 - 2015 4-5 rokov Dievčatá 2014-2015
  2014 - 2015 4-5 rokov Chlapci 2014-2015
  2012 - 2013 6-7 rokov Dievčatá 2012-2013
  2012 - 2013 6-7 rokov Chlapci 2012-2013
  2010 - 2011 8-9 rokov Dievčatá 2010-2011
  2010 - 2011 8-9 rokov Chlapci 2010-2011
  2008 - 2009 10-11 rokov Najmladšie žiačky 2008-2009
  2008 - 2009 10-11 rokov Najmladší žiaci 2008-2009
  2006 - 2007 12-13 rokov Mladšie žiačky 2006-2007
  2006 - 2007 12-13 rokov Mladší žiaci 2006-2007
  2004 - 2005 14-15 rokov Staršie žiačky 2004-2005
  2004 - 2005 14-15 rokov Starší žiaci 2004-2005
  2002 - 2003 16-17 rokov Dorastenky 2002-2003
  2002 - 2003 16-17 rokov Dorastenci 2002-2003
  2000 - 2001 18-19 rokov Juniorky 2000-2001
  2000 - 2001 18-19 rokov Juniori 2000-2001
  1985 - 1999 20-34 rokov Ženy do 34 r.
  1970 - 1984 35-49 rokov Ženy 35-49 r.
  1960 - 1969 50-59 rokov Ženy 50-59 r.
  1959 a staršie 60 rokov a starší Ženy nad 60 r.
  1980 - 1999 20-39 rokov Muži do 39 r.
  1970 - 1979 40-49 rokov Muži 40-49 r.
  1960 - 1969 50-59 rokov Muži 50-59 r.
  1950 - 1959 60-69 rokov Muži 60-69 r.
  1949 a starší 70 rokov a starší Muži nad 70 r.
  1900-2019 bez rozdielu veku Hoby ženy
  1900-2019 bez rozdielu veku Hoby muži
 • Bodovanie: Body do celkového hodnotenia ligy sa udeľujú iba pretekárom, ktorí majú trvalé, alebo prechodné bydlisko v okrese Ružomberok, alebo sú registrovaný v športovom klube, ktorý ma sídlo v okrese Ružomberok. Najviac bodov (100 bodov) získava pretekár z okresu Ružomberok, ktorý sa umiestnil na prvom mieste vo svojej kategórii. Ďalšie body sú udeľované podľa poradia, v akom sa pretekári z okresu Ružomberok umiestnili vo svojej kategórii od 100b, 99b, 98b atď. V prípade, že sa pretekár umiestni na 101 mieste a horšie nezískava žiadne body do RBL. Priebežné výsledky RBL budú pravidelne aktualizované a dostupné na www.ruzomberokvpohybe.sk. Konečné poradie RBL sa určí po skončení posledných pretekov RBL. Do celkového poradia sa započítajú body zo siedmych najlepších výsledkov dosiahnutých v RBL. V prípade rovnosti bodov o konečnom poradí rozhodne, kto sa lepšie umiestnil na jednotlivých pretekoch postupne od 10. kola až po 1. kolo.
 • Web: http://www.ruzomberokvpohybe.sk/rbl-2019/
 • Kontakt: Ľuboslav.Palguta, tel.: 0910 555 117, e-mail: luboslav.palguta@ruzomberokvpohybe.sk
  Tomáš.Gazdarica, tel.: 0907 839 754, e-mail: tomas.gazdarica@gmail.com
  Patrik Ľupták, tel.: +421 915 824 928, e-mail: luptak.patrik@gmail.com
Beh ku krížu Černová
Černova, okr. Ružomberok
Bežecké kritérium na ZŠ Zarevúca
Ružomberok
Večerný beh Ružomberok
Ružomberok
City Run Mondi SCP Ružomberok
Ružomberok
Hrabovský kros triatlon
Hrabovo
Belanska pätnástka
Biely Potok okr. Ružomberok
Horský beh vrcholom Sidorova
Ružomberok
Beh na Malinné
Ružomberok
Beh okolo Sidorova
Ružomberok
Štefanský beh
Ružomberok