Bežecké kritérium na ZŠ Zarevúca

 • Dátum: 04. 05. 2019 (So)
 • Miesto: Ružomberok, ZŠ Zarevúca
 • Ročník: 2.
 • Štart: detské kategórie 9:10 hod., hlavné kategórie 10:00 hod.
 • Dlžka trate: 5 km
 • Kategória: deti, žiaci, dorast,
  juniorky 
  juniori 
  ženy do 34 rokov 
  ženy od 35 do 49 rokov 
  ženy od 50 rokov do 59 rokov 
  ženy nad 60 rokov 
  muži do 39 rokov 
  muži od 40 do 49 rokov 
  muži od 50 rokov do 59 rokov 
  muži od 60 rokov do 69 rokov 
  muži nad 70 rokov
  Hoby bežkyne a Hoby bežci bez rozdielu veku
 • Organizátor: ZŠ Zarevúca
 • Súťaže: Ružomberská bežecká liga 2019
 • Informácie: Michal Lazár, tel.: +421 905 873 692
  Ján Lubelec, tel.: 0903 945 159
  Ľuboslav Palguta, tel.: 0910 555 117
 • Web: http://www.ruzomberokvpohybe.sk/bezecke-kriterium-na-zs-zarevuca/
 • Poznámka: Štartovné:
  do 28. apríla 3 €
  do 3. mája 4 €
  na mieste: 5,- €