Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2020

 • Rok: 2020
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie: A Kategória: muži do 39 rokov
  B Kategória: muži od 40 do 49 rokov
  C Kategória: muži od 50 do 59 rokov
  D Kategória: muži od 60 do 69 rokov
  E Kategória: muži nad 70 rokov - vyhodnotí sa pri účasti aspoň 3 bežcov
  F Kategória: ženy do 34 rokov
  G Kategória: ženy od 35 do 49 rokov
  H Kategória: ženy nad 50 rokov
  MI prvé tri ženy a prví piati muži z mesta Michalovce (bez rozdielu veku)
 • Bodovanie: Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500.
 • Web: https://www.facebook.com/groups/oblmi/
Horovská desiatka
Horovce (okr. Michalovce)
Beh Oľšavskou dolinou
Blažice, okr. Košice-okolie
Laborecká desiatka
Strážske okr. Michalovce
Sačurovská pätnástka – 13. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov okr. Vranov n. Topľou
Čečehovský polmaratón
Čečehov okr. Michalovce
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón
Michalovce
Stropkovská dvadsiatka
Stropkov
Rudlovský šlapák
Rudlov, okr. Vranov nad Topľou
Šebešská pätnástka
Vyšná Šebastová okr. Prešov
Krosak pod hradom
Trnava nad Laborcom, okr. Michalovce