Slovenská bežecká liga 2019

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: Slovenský bežecký spolok
 • Kategórie: Muži do 39 rokov
  Muži od 40 do 49 rokov
  Muži od 50 do 59 rokov
  Muži od 60 do 69 rokov
  Muži nad 70 rokov
  Ženy do 34 rokov
  Ženy od 35 do 49 rokov
  Ženy od 50 do 59 rokov
  Ženy od 60 do 69 rokov
 • Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získavajú pretekári nasledovné body: prvý 25 b., druhý 20 b., tretí 18 b. a postupne ďalší 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a všetci ďalší, ktorí dokončili preteky jeden bod. Podmienka minimálne troch pretekárov v kategórii nemusí byť dodržaná. V prípade nevyhlásenia niektorej kategórie sú pretekári hodnotení podľa veku. Pretekárom sa počítajú body z 4 pretekov z ktorých dosiahli najväčší bodový zisk, pričom sa berú do úvahy iba pretekári zo slovenských oddielov a klubov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí najprv väčší počet lepších umiestnení a potom vzájomné umiestnenie.
 • Web: http://www.behy.sk/celoslovenske-sutaze/slovenska-bezecka-liga-2019/
 • Kontakt: Rasťo Uličný tel.: 0907 397 379, e-mail: rasto@treeco.sk
Ondrašovská horička
Liptovská Ondrašová okr. Liptovský Mikuláš
Rajecký maratón
Rajec okr. Žilina
Veľká cena mesta Holíč
Holíč okr. Skalica
Račiansky kros – jeseň
Bratislava
Horovská desiatka
Horovce (okr. Michalovce)