Michalovská oblastná bežecká liga 2010

 • Rok: 2010
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie:
  Mesto Michalovce
  A - muži do 39 rokov
  B - muži od 40 do 49 rokov
  C - muži od 50 do 59 rokov
  D - muži od 60 rokov
  Ž - ženy /bez rozdielu veku/
 • Bodovanie:
    Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: <br>   http://www.acmichalovce.sk/OBL/OBL2010.html
Zimný beh Oľšavskou dolinou
Blažice
Sačurovská pätnástka – 4. Memoriál Heleny Slukovej
Sačurov
Beh Hornádskou Dolinou a mem. Rudolfa Dindu
Kysak
Budimírsky polmaratón
Budimír
Podvihorlatský maratón, Michalovský polmaratón a 5.ročník IN-LINE
Michalovce
Kajňanská desiatka-Medzinárodný beh IPA
Slovenská Kajňa
Beh vďaky – Továrne
Tovarné
Polmaratón Košice – Seňa
Košice - Seňa
Hámorská dvadsiatka
Remetské Hámre
Laborecká pätnástka
Strážske
Klokočovská päťka
Klokočov
Sedliščanská päťnástka
Sedliská
Michalovská hodinovka
Michalovce
Beh oslobodenia mesta Strážske
Strážske