Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves 2023

 • Rok: 2023
 • Vyhlasovateľ: Občianske združenie SPK Medveď
 • Kategórie: Muži
  A 18-39 rokov
  B 40 - 49 rokov
  C 50 - 59 rokov
  D 60 - 69 rokov
  E 70 rokov a starší

  Ženy
  F 18-39 rokov
  G 40 - 49 rokov
  H nad 50 rokov
 • Bodovanie: Bodovanie v pretekoch BLOSNV 2021
  1. miesto 15 bodov + 2 body za účasť 17 bodov
  2. miesto 12 bodov + 2 body za účasť 14 bodov
  3. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
  4. miesto 8 bodov + 2 body za účasť 10 bodov
  5. miesto 6 bodov + 2 body za účasť 8 bodov
  6. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
  7. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
  8. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
  9. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

  Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 11 pretekov, na ktorých bežec dosiahol najviac bodov.

  Pri rovnosti bodov rozhodujú
  1. vzájomné súboje
  2. viac lepších umiestnení,
  3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
 • Web: https://www.blosnv.sk/
 • Kontakt: Branislav Toporcer, tel.: 0918 735 290, e-mail: spkmedved@gmail.com
Beh okolo Šulerlochu
Spišská Nová Ves
Večerný beh mesta Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Beh Hodkovským parkom
Žehra časť Hodkovce
Štafetový beh spišiakov
Novoveská Huta