Májový polmaratón MMM o rok odložený

kosice-half-2020

Práve sobota 16. mája mala byť popri prvej októbrovej nedeli dňom, keď sa bežci pod taktovkou organizátorov MMM vydajú na trať, aby súťažili v meste zasvätenom maratónskemu behu. Vzhľadom na celkovú situáciu spôsobenú šírením nákazy Covid-19 sme nútení všetky prípravy v tomto momente pozastaviť a plne rešpektovať úradné nariadenia smerujúce k ochrane zdravia nás všetkých.

Projekt májového polmaratónu MMM tak napriek veľmi vrelému prijatiu a výborným odozvám nebude možné realizovať v pôvodne plánovanom termíne. Pripravená bola veľmi atraktívna trať, už po niekoľkých týždňoch padla hranica tisícej registrácie, spracované boli návrhy na nevšedné účastnícke medaile i tričká, organizačné tímy mali vysúkané rukávy, aby sa so všetkým načas popasovali.

Nevadí, na oblohu opäť vystúpi slnko, všetko sa na dobré obráti a my sa spoločne stretneme pri prvej možnej príležitosti.

Keďže teraz sa naša pozornosť musí nutne sústrediť na októbrový Medzinárodný maratón mieru, po dôkladnom zvážení sme na rozdiel od iných jarných podujatí nehľadali nový jesenný termín pre Košice Peace Half Marathon. Jeho obnovenú premiéru v tejto podobe, aj ako pokračovanie tradície 16 ročníkov Polmaratónu Košice – Seňa, tak presúvame na 15. máj 2021. Veľmi si vážime dôveru všetkých našich bežcov a fanúšikov a veríme, že tento postup a kroky plne pochopia a podporia.

Ako naložiť so zaplateným štartovným poplatkom

V týchto súvislostiach sa medzi často kladenými otázkami objavuje aj tá, ako bude naložené s už zaplateným štartovým poplatkom. Tu chceme vzhľadom na mimoriadnosť situácie nastaviť veľmi transparentnú komunikáciu so všetkými našimi už registrovanými účastníkmi. Vybrať si budú môcť z dvoch možností. Buď nám oznámia, že svoj štartovný poplatok si želajú presunúť na rok 2021, alebo že si ho želajú vrátiť na svoj bankový účet. Obe rozhodnutia budeme plne rešpektovať.

Vážime si vašu solidaritu

Budeme si samozrejme vážiť i Vašu podporu a solidaritu, pokiaľ sa rozhodnete pri značke MMM stáť i v týchto neľahkých časoch a aj gestom presunu štartovného na rok 2021 to jednoznačne vyjadríte. Pre jasné oznámenie Vášho rozhodnutia Vás v najbližších dňoch oslovíme s dotazníkom, ktorý nám umožni Vaše odpovede a požiadavky správne vyhodnotiť a v našich databázach bezchybne vyznačiť.

Pokiaľ svoje ďalšie otázky chcete už teraz nasmerovať k októbrovému Medzinárodnému maratónu mieru, tu môžeme jednoznačne deklarovať, že jeho príprava a plánovaný termín ostávajú v platnosti a naše tímy sa už zaoberajú všetkými postupnými organizačnými krokmi. Registračný portál je plne funkčný, denne sa objavujú nové a nové prihlášky čo svedčí o tom, že sa spoločne pripravujeme na naše stretnutie 4. októbra 2020 v Košiciach.

Ďakujeme všetkým partnerom a podporovateľom

V tejto súvislosti chceme poďakovať i všetkým našim partnerom a podporovateľom za ich vyjadrenia a vôľu ostať pevnou súčasťou projektu, za ktorým stoja hodnoty, príbehy a odkazy najstaršieho maratónu v Európe. Tieto postoje si veľmi vážime a súčasne sme presvedčení, že všetky inštitúcie, organizácie a spoločnosti a ľudia v nich pôsobiaci prekonajú sociálne, ekonomické i zdravotné riziká a už čoskoro sa im podarí spolu s nami opäť zapojiť do bežného a ničím neobmedzeného života.

Rovnako všetkým bežcom želáme bezpečné a skoré zvládnutie tejto neľahkej situácie, schopnosť udržať si mentálnu i fyzickú sviežosť a byť príkladom svojmu okoliu odhodlaním a nezlomnosťou, ktorá novodobých maratónskych bežcov sprevádza v každej chvíli, u nás v Košiciach už od roku 1924.