Vyhodnotenie XIV. ročníka Topoľčianskej bežeckej ligy

Dňa 6.decembra 2017 sa na vyhodnotení XIV. ročníka TBL stretli pretekári, ktorí splnili podmienku účasti na minimálne 6 pretekoch.

Primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž odovzdal putovný pohár najrýchlejšiemu pretekárovi (po prerátaní časov veteránov podľa platných tabuliek WMA) – Rudolfovi Petrikovičovi. Pretekárom na hodnotených miestach odovzdali ceny organizátori TBL. Na vyhodnotení boli prítomní aj detskí pretekári ( do 15 rokov) a rodinné tímy – účastníci súťaže „ Behá celá rodina“,  ktorí okrem diplomov dostali aj medaile a drobné darčeky.

    Organizátori TBL (Milan Barányi st., Oľga Barányiová a Václav Mocňák st.) aj v tomto ročníku pripravili pre bežcov spolu 11 pretekov v behu na 1 míľu v Továrnickom parku.  Pretekári sa mohli zúčastniť jedného vytrvalostného behu v Hrušovanoch (Beh cez dva mosty), ktorý bol založený na počesť Štefana Petrikoviča, dlhoročného vytrvalostného bežca z Hrušovian, jedného z prvých účastníkov TBL. Tento beh je súčasťou TBL v príslušnom roku.

   Na ocenenie najlepších športovcov a športových funkcionárov za rok 2016 v  meste Topoľčany bol výborom TBK TORA Topoľčany navrhnutý pán Milan Halmo, ktorý okrem iného, pomáhal  v rokoch 2004 – 2014 pri organizácii TBL. Z rúk primátora mesta Topoľčany si prevzal „Čestnú cenu za celoživotný prínos v oblasti športu“. 

   V tomto ročníku pokračovala súťaž O pohár primátora  mesta Topoľčany. V tejto súťaži organizátori TBL vybrali  najlepšie časy pretekárov,  ktoré  u veteránov  prerátali podľa medzinárodných atletických tabuliek WMA. Aj v druhom ročníku sa víťazom stal Rudolf Petrikovič.

    V XIV. ročníku TBL bola ako novinka pripravená súťaž „ Behá celá rodina“. Do tejto súťaže sa zapojilo 10 rodinných tímov, ktoré odbehli minimálne 2 preteky. Najlepšie z rodinných tímov boli ocenené diplomami a vecnými darmi.

    Tohoročných pretekov sa zúčastnilo celkom 67 pretekárov, do záverečného hodnotenia bolo podľa propozícií TBL zaradených 29 pretekárov,  ktorí odbehli 6 a viac pretekov:

CH1:         1.Daniel Segeš
CH2:         1. Ján Krajčo
D1:            1. Agátka Segešová
AM:          1.  Jozef Trsťan, 2. Jozef Ligocký, 3. Vojtech Bošternák, 4. Tibor Horváth, 5. Marek Fogada, 6. Ladislav Capay, 7. Alexander Oravec
BM:           1.  Marián Cabaj, 2. Radovan Juhás, 3. Radomír Klačanský
DM:          1. Štefan Valko
EM:           1. Milan Barányi st., 2. Václav Mocňák st.
FM:           1. Rudolf Petrikovič, 2. Kamil Garay, 3. Ivan Mikuláš, Miloš Toriška, 5. Ján Kušš
GŽ:           1. Žofia Naňová, 2. Zuzana Valková, 3. Patrícia Vargová
HŽ:           1. Miriam Kromerová
CHŽ:        1. Marianna Krajčová
IŽ:            1. Oľga Barányiová
KŽ:           1. Iveta Bilická, 2. Ľubomíra Garayová 

 Naj…XIV. ročníka TBL:

  • V tomto ročníku sa behov zúčastnilo 67 bežcov – čo je najväčší počet v histórii TBL,
  • Najlepší čas na 1 míľu (5:11) zabehol Tibor Horváth (AM 18-39),
  • Najviac bodov (305) získal Jozef Trsťan (AM 18-39),
  • Najmladšou pretekárkou bola Lara Segešová (5 rokov),
  • Najstaršími pretekármi boli Ján Kušš a Rudolf Petrikovič (67 rokov).

   Organizátori súťaže ďakujú Primátorovi mesta Topoľčany a Mestu Topoľčany za pomoc pri zabezpečení  cien pre rodinné tímy a pre deti do 15 rokov.

  1. ročník TBL začína 1. pretekmi dňa 4. januára 2018 o 16,00 v Továrnickom parku.

(VM)