Vyhlásenie organizátorov preteku TIPOS Národný beh Devín – Bratislava 2021

Virtual Run

Organizátori TIPOS Národného behu Devín – Bratislava, ktorými sú Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (STaRZ) ako hlavný organizátor, Slovenský atletický zväz (SAZ), Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a BE COOL, s. r. o.) strávili posledné dni hodiny diskusiami o možných variantoch organizácie tohto podujatia.

MV úzkej spolupráci i s vedením mesta Bratislava sa tieto preberali s ohľadom na výrazne zhoršenú epidemiologickú situáciu na Slovensku, prijatie nových reštrikčných opatrení vrátane zmeny podmienok organizácie hromadných podujatí. Tieto nastali vyhláškou č. 258 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí z 18. 11. 2021. Táto nadobudla účinnosť od pondelka 22. 11. 2021 iba pár dní pred konaním podujatia.

Pripravené viaceré scenáre

Mali sme pripravené viaceré scenáre zorganizovania pretekov v klasickej forme, ale vzhľadom na kapacitné limity určené ÚVZ SR (200 pretekárov), zhoršenie situácie aj na území Bratislavy, a vyššie uvedené skutočnosti a aj najaktuálnejšími informáciami o možnom celoštátnom uzatvorení krajiny veľmi krátko už po zajtrajšom rokovaní vlády SR plánovanom na doobeda dňa 24.11.2021, sme dospeli sme k finálnemu rozhodnutiu, že jubilejný TIPOS Národný beh Devín – Bratislava nakoniec v tradičnej forme NIE JE MOŽNÉ DŇA 28.11.2021 USKUTOČNIŤ.

Po viac ako trojmesačnej príprave a len pár dní pred štartom tohto populárneho podujatia je pre nás nesmierne zložité akceptovať skutočnosť, že sa na štarte v Devíne spolu všetci nestretneme a neodbehneme si jeden z klenotov slovenského športu práve v jeho historickom ročníku. Úžasnú tradíciu založenú pred sto rokmi už v roku 1921 si však chceme pripomenúť, lebo týchto 100 rokov je súčasťou príbehu spolutvoriaceho históriu nášho národa, lebo tieto prvé veľké preteky po skončení I. svetovej vojny, ktoré sú najstarším slovenským bežeckým i atletickým podujatím, sa konali v roku 1921 presne na 85. výročie pamätného výletu štúrovcov na Devín.

Plánujeme symbolický beh

V nedeľu 28. 11. 2021 preto ZATIAĽ PLÁNUJEME aspoň symbolický beh spod devínskeho brala do centra Bratislavy, hoci i jeho usporiadanie závisí od opatrení, ktoré budú známe asi až po zajtrajšom rokovaní vlády SR plánovanom predpoludním 24. 11. 2021. Sto organizátormi vybraných bežcov by malo byť veľmi rozmanitých – rodovo, vekovo aj výkonnostne vrátane zdravotne znevýhodnených športovcov. Naša snaha je zapojiť aj bežecké osobnosti, ktoré v minulosti uspeli na „Devíne“, súčasných popredných slovenských bežcov vrátane veteránov, ale i mladé bežecké talenty. Títo všetci by mali potom plánovanú trať odbehnúť symbolicky a veľmi súdržne od štartu až po cieľ. Symbolicky spolu „v jednom balíku“, lebo TIPOS Národný beh Devín – Bratislava v roku 2021 nebude mať z rozhodnutia organizátorov svojho športového víťaza. Za nich vyhlásime všetkých našich zdravotníkov a zdravotníčky bojujúcich s pandémiou COVID-19 a celé vyzbierané štartovné od prihlásených účastníkov bude z rozhodnutia organizátorov venované iniciatíve KtopomozeSlovensku, aby mohla pripraviť a distribuovať energetické balíčky pre nich. Chceme i takto verejne podporiť zdravotníkov a zdravotníčky a ukázať, že nám na nich záleží. Pridajte sa, podporme ich spoločne.

VŠETCI DOTERAZ RIADNE PRIHLÁSENÍ ÚČASTNÍCI (REGISTRÁCIA JE I PRETO STÁLE OTVORENÁ) SA TAKTO MÔŽU ZAPOJIŤ, A TO DO NÁHRADNEJ, VIRTUÁLNEJ FORMY PODUJATIA.

Štartovná obálka aj pre virtuálny beh

Hoci sa pobeží iba virtuálne, pre všetkých prihlásených máme pripravenú štartovú obálku. V nej si nájdete jedinečnú publikáciu vydanú špeciálne k 100 rokom vzniku Národného behu Devín – Bratislava mapujúcu jeho históriu, účastnícku medailu a štartové číslo. O spôsobe jej osobného vyzdvihnutia či doručenia obálky poštou pre prihlásených budeme informovať v najbližších dňoch v závislosti od aktuálnych opatrení platných v SR. Viac detailnejších informácií budeme zverejňovať postupne v nasledujúcich hodinách najmä v stredu 24. 11. 2021 popoludní a budú sa týkať:
– organizácie virtuálnych pretekov
– zasielania štartových balíkov poštou
– refundácie štartovného, ak o ňu ktokoľvek požiada


Ďakujeme vám v tejto neľahkej situácii za podporu | Organizačný tím Národného behu Devín – Bratislava (STaRZ, SAZ, SOŠV, BE COOL)