VSE CITY RUN pomáha

city-run-title

Pomoc iným je jedným zo základných motívov charitatívneho bežeckého podujatia VSE CITY RUN, a preto aj v tomto roku boli starostlivo vybrané subjekty, ktorým poputuje z podujatia finančný výťažok. V Košiciach to bude občianske združenie USMEJ SA NA MŇA a v Poprade pobežíme pre ZPMP NÁDEJ.

Usmej sa na mňa (Košice)

Jeho členmi sú rodičia, lekári a učitelia, ktorí sa zasadzujú o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti. Učia ich využívať tie schopnosti, ktoré majú a pomáhajú im spoznávať okolitý svet. Organizáciou rôznych športových a kultúrnych podujatí vytvárajú spoločne so svojimi partnermi a podporovateľmi príležitosti, cez ktoré môžu takto postihnuté deti, spoznávať bežné radosti ich zdravých kamarátov. A prečo ten úsmev v názve? Vysvetlenie z úst členov tohto občianskeho združenia je jednoduché a zrozumiteľné „Na ulici denne stretávame ľudí, ktorým život v niečom ubral, ale v niečom inom zase pridal. Niektoré postihy sú viditeľné, niektoré sú však skryté hlboko v srdci človeka. Ak chcete objaviť úsmev na tvári týchto výnimočných detí, usmejte sa na nich!“

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Združenie bolo založené v roku 1993 na podnet rodičov detí s mentálnym a telesným postihnutím. Jedným z jeho cieľov je vytvárať podmienky na zmysluplný a dôstojný život pre deti, mladých a dospelých ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím a autizmom. Za týmto účelom založili denný stacionár, domov sociálnych služieb, rehabilitačné centrum, tréningové dielne, chránené pracoviská a chránené dielne, či podporované bývanie. Zároveň vytvorili svojim klientom podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, aby prezentovaním ich schopností a zručností pomaly odbúravali nevedomosť, nevšímavosť a strach intaktnej spoločnosti a ukázali im, že nie sú o nič horší, len sú trocha iní.

Pomôcť môžete aj Vy!

Stačí podporiť podujatie zakúpením štartového čísla a účasťou na nesúťažnom 4 km behu v uliciach centra alebo zdolaním kratšej trate prechádzkou, prípadne symbolickým odbehnutím niekoľkých metrov na bežeckom páse, z ktorého sa kilometre vďaka generálnemu partnerovi – Východoslovenskej energetike, členovi innogy v závere dňa prepočítajú na finančnú pomoc.