V Bojničkách opäť o bežecké medaily

Medzi známe bašty na slovenskej atletickej mape patria Bojničky, úhľadná dedina neďaleko Hlohovca. Tiež vytrvalostné behy tu majú stále miesto.

Presvedčivé svedectvo o takomto konštatovaní vystaví aj nasledujúci príspevok. Hovorí o Jarnom behu v Bojničkách. Najbližšie, v sobotu 13. apríla, sem zavítajú ctitelia pohybových aktivít na túto športovú parádu už tridsiaty druhý raz. Pestrý telovýchovný deň zdravia sa začne o 9.45 h vystúpením mažoretiek.

Organizátori, pod vedením Jána Šišku a Igora Bojnanského, vzápätí pozvú domácich záujemcov na symbolický beh v dĺžke 1 113 metrov. Atypická vzdialenosť znázorňuje rok prvej písomnej zmienky o obci. Postupne sa zoradia na štartovej čiare ďalšie kategórie kompletného rozpisu. Hlavná trať dospelých meria 5 000 m. Podrobnejšie informácie o medzinárodnom zápolení v uliciach Bojničiek sa záujemcovia dozvedia z propozícií, ktoré im portál beh.sk ponúka v sekcii Termínovka.

Iba pripomeňme, že výsledky JBB 2019 budú spracované elektronickým časomerom. Technickí realizátori preto odporúčajú záujemcom o tieto pekné vidiecke preteky včas sa zaregistrovať. Rovnako je treba prihlásiť sa e-mailom v prípade interesu o bezplatnú mikrobusovú prepravu z Leopoldova do Bojničiek a späť.

Text: Jaroslav Lieskovský
Foto: web