Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2016

 • Rok: 2016
 • Vyhlasovateľ: Maratónsky klub Košice
 • Kategórie: Muži
  M-A Muži 18-39 roční - rok nar. 1977 – 1998
  M-B Muži 40-49 roční - rok nar. 1967-1976
  M-C Muži 50-59 roční - rok nar. 1957 – 1966
  M-D Muži 60 a viacroční - rok nar. 1956 a skôr
  Ženy
  Ž-E Ženy 18-39 ročné - rok nar. 1977 – 1998
  Ž-F Ženy 40 a viacročné - rok nar. 1976 a skôr
 • Bodovanie: Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca:
  (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: http://www.kosicemarathon.com/bezecky-serial-vvcv/
 • Kontakt: Karol Labaš - 0908 317 467 - karol.labas@stonline.sk,
  055 633 85 44 - spracovanie výsledkov
  Tibor Tisza - 0915 632 227 - ttisza@netkosice.sk
  Anton Onder - 0918 691 693 - antononder42@gmail.com
  Ján Dvonč - 0905 347 875 - info@kosicemarathon.com
Beh v Raji
Stratená, okr. Rožňava