Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves 2016

 • Rok: 2016
 • Vyhlasovateľ: Občianske združenie Novoveská Huta
 • Kategórie: Muži
  A : 18 - 39 rokov
  B : 40 - 49 rokov
  C : 50 - 59 rokov
  D : 60 r. a starší
  Ženy
  E : 18 - 34 rokov
  F : 35 r. a staršie

  BLOSNV je určená pre osoby od 18 rokov bývajúce na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
 • Bodovanie: 1. miesto – 10 bodov
  2. – 8 bodov
  3. – 7 bodov
  4. – 6 body
  5. - 5 bodov
  6. - 4 body
  7. - 3 body
  8 a každé ďaššie miesto 1 bod

  Pri rovnosti bodov rozhodujú
  1. vzájomné súboje
  2. viac lepších umiestnení,
  3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
 • Kontakt: Rudo Mikolaj – 0944 546 455, email: hutabeh@centrum.sk
  Ing. Ondrej Majerník – 0907 929 889, email: prednosta@sn.vs.sk
  Mgr. Tomáš Kamas – 0904 112 990, email: tomaskamas@centrum.sk
Olcnavská Osmička
Olcnava okr. SNV
Beh v Raji
Stratená, okr. Rožňava
Večerný beh mesta Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Starostovská desiatka
Hôrka okr. Poprad
Beh Farmárskeho dvora
Novoveská Huta - Rybníky okr. Spišská Nová Ves
Harhovská desiatka
Spišský Hrhov
Beh Margecian
Margecany okr. Gelnica
Tomášovský beh
Spišské Tomášovce
Beh Novoveskou Hutou
Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
Steeple kros
Poprad
Beh ulicami Krompách
Krompachy okr. Spišská Nová Ves
Beh ulicami obce Smižany
Smižany okr. Spišská Nová Ves
Ferčekovská desiatka
Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves