Vychodniarska liga behov 2024

 • Rok: 2024
 • Vyhlasovateľ: PaedDr. Zuzana Stanovčáková, Marián Dudra, Time4fun,o.z., Vladislav Lipovský, Ing. Ján Feltovič, Bc. Michal Ivančo, Ing. Ján Rovňák, Peter Baluch, Gabriel Sabo
 • Kategórie: Muži - Ženy do 39 rokov
  Muži - Ženy nad 40 rokov
 • Bodovanie: Muži (v každej kategórii) – boduje 20 pretekárov: 20,19,18,....1,
  Ženy (v každej kategórii) – boduje 20 pretekárok: 20,19,18....1,

  Ocenení budú pretekári, ktorí absolvujú minimálne 3 podujatia a dosiahnu najvyšší počet bodov na 1.-3. mieste
  v kategórii mužov a žien do 39r., nad 40r. V prípade rovnakého počtu bodov, rozhoduje počet kôl.
 • Kontakt: PaedDr. Stanovčáková Zuzana, e-mail: stanovcakovazuzana@gmail.com
Horský beh Plejsy
Krompachy
Beh na vrchol Minčola
Lipany okr. Sabinov
Beh na Kráľovu studňu
Lenartov, okr. Bardejov
Beh do vrchu Banské – Mlačky
Banské okr. Vranov nad Topľou
Slaňaki CUP – Beh do vrchu Dubník
Zámutov okr. Vranov nad Topľou