Trnavská bežecká trilógia 2022/2023

  • Rok: 2023
  • Vyhlasovateľ: Mesto Trnava, AK AŠK Slávia Trnava, Trnavské Rádio a Asociácia športu PSA Trnava « ASPSA »
  • Kategórie: Muži, Ženy
  • Bodovanie: Výsledné poradie sa určí na základe súčtu umiestnení v jednotlivých kolách, bez aplikácie vekových koeficientov. Podmienkou zaradenia do celkového poradia je účasť na všetkých
    troch kolách.
Zimný beh zdravia – Trnava
Trnava