Topoľčianska bežecká liga 2024

 • Rok: 2024
 • Vyhlasovateľ: Bežecký klub TBK TORA Topoľčany, o. z.
 • Kategórie: Muži: AM 18- 39, BM 40 - 44, CM 45- 49, DM 50 - 54, EM 55 - 59, FM 60-70, FM+ nad 70 r.
  Ženy: GŽ 18 - 34, HŽ 35 - 39, CHŽ 40 - 44, IŽ 45 - 49, JŽ 50-54, KŽ 55-59, LŽ nad 60 r.
  Detí do 10, dorastenci a dorastenky 11 - 15 r.,
  Juniori a juniorky 16 - 18 rokov.
 • Bodovanie: Podľa dosiahnutého času v pretekoch a počtu pretekárov ( napr. : pri počte 10 pretekárov: 1.-10 bodov, 2.- 9 bodov, ... ,10.- 1 bod., v prípade rovnakého času starší pretekár má viac bodov). Za vytrvalostný beh v Hrušovanoch a Topoľčianskeho nočného behu budú pridelené 3 body všetkým pretekárom, ktorí absolvujú minimálne 1 preteky na 1 míľu. TBL je celoročná súťaž, ktorá bude vyhodnotená v decembri. Záverečné poradie sa pri rovnosti bodov určuje podľa počtu odbehnutých pretekov a potom podľa dosiahnutého času.
 • Web: https://tbl9.webnode.sk/
 • Kontakt: Mgr. Milan Barányi, tel.: 0948 866 856 ( 12,00-19,00 hod.), e-mail: mbaranyi8@gmail.com
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 1. kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 2. kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 3. kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 4. kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 5. kolo
Topoľčany
Beh cez 2 mosty – Memoriál Štefana Petrikoviča
Hrušovany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 7. kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 8. kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 9. kolo
Topoľčany
Topoľčiansky nočný beh – Memoriál Mareka Barányiho
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 11. kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2024 – 12. kolo
Topoľčany