Topoľčianska bežecká liga 2021

 • Rok: 2021
 • Vyhlasovateľ: Bežecký klub TBK TORA Topoľčany, o. z.
 • Kategórie: Muži: AM 18- 39, BM 40 - 44, CM 45- 49, DM 50 - 54, EM 55 - 59, FM 60-70, FM+ nad 70 r.
  Ženy: GŽ 18 - 34, HŽ 35 - 39, CHŽ 40 - 44, IŽ 45 - 49, JŽ 50-54, KŽ 55-59, LŽ nad 60 r.
  Detí do 10, dorastenci a dorastenky 11 - 15 r.,
  Juniori a juniorky 16 - 18 rokov.
  Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
 • Bodovanie: Podľa dosiahnutého času v pretekoch a počtu pretekárov ( napr. : pri počte 10 pretekárov: 1.-10 bodov, 2.- 9 bodov, ... ,10.- 1 bod., v prípade rovnakého času starší pretekár má viac bodov). Za vytrvalostný beh v Hrušovanoch a Topoľčianskeho nočného behu budú pridelené 3 body všetkým pretekárom, ktorí absolvujú minimálne 1 preteky na 1 míľu. TBL je celoročná súťaž, ktorá bude vyhodnotená v decembri.
  Záverečné poradie sa pri rovnosti bodov určuje podľa počtu odbehnutých pretekov a potom podľa dosiahnutého času.
 • Web: https://tbl9.webnode.sk/
 • Kontakt: tel.: 0948 866 856 ( ( 12,00-19,00 hod.)
Topoľčianska bežecká liga 2021 – 1. kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2021 – 2. kolo
Topoľčany / kdekoľvek
Topoľčianska bežecká liga 2021 – 3. kolo
Topoľčany / kdekoľvek
Topoľčianska bežecká liga 2021 – 4. kolo
Topoľčany / kdekoľvek
Topoľčianska bežecká liga 2021 – 6. kolo
Topoľčany / kdekoľvek
Topoľčiansky nočný beh
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2021 – 11. kolo
Topoľčany / kdekoľvek