Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2019

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie: A Kategória: muži do 39 rokov
  B Kategória: muži od 40 do 49 rokov
  C Kategória: muži od 50 do 59 rokov
  D Kategória: muži od 60 do 69 rokov
  E Kategória: muži nad 70 rokov - vyhodnotí sa pri účasti aspoň 3 bežcov
  F Kategória: ženy do 34 rokov
  G Kategória: ženy od 35 do 49 rokov
  H Kategória: ženy nad 50 rokov
  MI prvé tri ženy a prví piati muži z mesta Michalovce (bez rozdielu veku)
 • Bodovanie: Bodovanie: Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500.
 • Web: https://www.facebook.com/groups/oblmi/
Nočný beh Trebišov
Trebišov
Bančanská desiatka
Banské okr. Vranov nad Topľou
Beh o štít mesta Michalovce
Michalovce