Oblastná bežecká liga Michalovce – Sobrance 2016

 • Rok: 2016
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Michalovce
 • Kategórie: A - muži do 39 rokov
  B - muži od 40 do 49 rokov
  C - muži od 50 do 59 rokov
  D - muži od 60 rokov
  E - muži nad 70 rokov (vyhodnotí sa, ak budú mať aspoň 3 bežci viac ako 6 pretekov)
  Ž - ženy do 34
  Ž - ženy nad 35
  Michalovce prvé tri ženy a prví piati muži z mesta Michalovce (bez rozdielu veku)
 • Bodovanie: Body sa odvodzujú od priemerného času, ktorý sa vypočíta pre dané preteky z časov všetkých zúčastnených bežcov (mimo odľahlých výsledkov). Výpočet bodov za jednotlivé preteky sa vykoná podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500.
  Viac viď propozície súťaže.
 • Web: https://www.facebook.com/groups/oblmi/
Horovská desiatka
Horovce (okr. Michalovce)
Stropkovská dvadsiatka
Stropkov
Rudlovský šlapák
Rudlov, okr. Vranov nad Topľou