Intersport Nitrianska bežecká liga 2020

 • Rok: 2020
 • Vyhlasovateľ: Milan Furár, Miroslav Illéš, Juraj Králik
 • Kategórie: Drobci ( dievčatá a chlapci spolu ), ročníky 2014÷2020
  Chlapci, dievčatá 2009÷2013
  Žiaci, žiačky 2005÷2008
  Juniori, juniorky, ročníky 2001÷2004
  Muži, Ženy, ročníky 1981÷2000
  Muži, Ženy nad 40, ročníky 1971÷1980
  Muži, Ženy nad 50, ročníky 1961÷1970
  Muži, Ženy nad 60, ročníky 1951÷1960
  Muži nad 70, ročník 1950 a starší
 • Bodovanie: Jednotlivé kolá sa bodujú v rámci celkového poradia bežcov v hlavnom behu bez rozdielu kategórii ( ženy, muži a juniorské kategórie ). Ak je teda v hlavnom behu X bežcov a bežkýň, celkový víťaz získava X bodov a každý nasledujúci X-1.
  Prví traja muži a prvé tri ženy bez rozdielu veku získavajú navyše bonusové body v poradí 3, 2, 1 bod, ktoré sa im pripočítajú k bodom za celkové poradie.
  Kategórie Žiaci a Žiačky (1000 m) sú bodované rovnakým systémom ako u dospelých.
  Kategórie Drobci, Chlapci a Dievčatá nebudú bodovaní a vyhodnotení v rámci celkového poradia ligy.
  Podmienkou je účasť najmenej v piatich ligových kolách.
 • Kontakt: Milan Furár, tel.: 0915 131 703, e-mail: milan.furar@gmail.com
Intersport Nitrianská bežecká liga – 1. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 2. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 3. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 4. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 5. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 6. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 7. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 8. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 9. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 10. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 11. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 12. kolo
Nitra